PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CẨM GIÀNG
TRƯỜNG TIỂU HỌC CẨM GIÀNG
 MÀN HÌNH TRA CỨU THÔNG TIN ẤN PHẨM THEO TÊN TÁC PHẨM
Nhập  tên ấn phẩm để tìm kiếm (Ví dụ nhập từ toán 7)
Từ khóa 1 :   Từ khóa 2 :   Từ khóa 3 :
 
Xem chi tiếtTên ấn phẩmHọ và tên tác giảChủng loạiAi đã mượn ?
SNV1-00161 Tiếng Việt 1/1 - Cánh DiềuNGUYỄN MINH THUYẾTSách Nghiệp Vụ - Lớp 1 Trong kho
SNV1-00160 Tiếng Việt 1/1 - Cánh DiềuNGUYỄN MINH THUYẾTSách Nghiệp Vụ - Lớp 1 Đang mượn
SNV1-00159 Tiếng Việt 1/2 - Cánh DiềuNGUYỄN MINH THUYẾTSách Nghiệp Vụ - Lớp 1 Đang mượn
SNV1-00158 Tiếng Việt 1/2 - Cánh DiềuNGUYỄN MINH THUYẾTSách Nghiệp Vụ - Lớp 1 Trong kho
SNV1-00157 Hoạt động trải nghiệm 1 - Cánh DiềuĐĂNG NGỌC QUANSách Nghiệp Vụ - Lớp 1 Đang mượn
SNV1-00156 Hoạt động trải nghiệm 1 - Cánh DiềuĐĂNG NGỌC QUANSách Nghiệp Vụ - Lớp 1 Trong kho
SNV1-00155 Tự nhiên và xã hội 1 - Cánh DiềuĐĂNG NGỌC QUANSách Nghiệp Vụ - Lớp 1 Đang mượn
SNV1-00154 Tự nhiên và xã hội 1 - Cánh DiềuĐĂNG NGỌC QUANSách Nghiệp Vụ - Lớp 1 Trong kho
SNV1-00153 Giáo dục thể chất 1 - Cánh DiềuĐĂNG NGỌC QUANSách Nghiệp Vụ - Lớp 1 Đang mượn
SNV1-00152 Giáo dục thể chất 1 - Cánh DiềuĐĂNG NGỌC QUANSách Nghiệp Vụ - Lớp 1 Trong kho
SNV1-00151 Giáo dục thể chất 1 - Cánh DiềuĐĂNG NGỌC QUANSách Nghiệp Vụ - Lớp 1 Trong kho
SNV1-00150 Mĩ Thuật 1 - Cánh DiềuPHẠM VĂN TUYẾNSách Nghiệp Vụ - Lớp 1 Trong kho
SNV1-00149 Mĩ Thuật 1 - Cánh DiềuPHẠM VĂN TUYẾNSách Nghiệp Vụ - Lớp 1 Trong kho
SNV1-00148 Đạo đức 1 - Cánh DiềuLƯU THU THỦYSách Nghiệp Vụ - Lớp 1 Đang mượn
SNV1-00147 Đạo đức 1 - Cánh DiềuLƯU THU THỦYSách Nghiệp Vụ - Lớp 1 Trong kho
12345678910...