PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CẨM GIÀNG
TRƯỜNG TIỂU HỌC CẨM GIÀNG
THỐNG KÊ SỐ LƯỢNG, SỐ TIỀN CỦA CÁC LOẠI ẤN PHẨM
Thống kê mượn   Thống kê trả   Thống kê đọc   Mượn chưa trả   Mượn nhiều nhất   Chưa ai mượn   Số lượng - Số tiền
 
STTChủng loạiTổng số ấn phẩmTổng số tiền
1 Sách Nghiệp Vụ Chung 1 12600
2 Dạy và học ngày nay 3 60000
3 Sách - Thư viện & TB giáo dục 12 111000
4 Tạp chí thiết bị giáo dục 30 788000
5 Tạp chí Khoa học giáo dục 31 1566000
6 Tạp chí giáo dục Tiểu học 35 315000
7 văn học và tuổi trẻ 48 642000
8 Sách Tham Khảo - Lớp 1 84 1168800
9 Tạp chí giáo dục 95 2117000
10 Sách Tham Khảo - Lớp 2 106 1805413
11 Toán tuổi thơ 1 106 1343000
12 Thế giới trong ta 109 2000000
13 Sách Nghiệp Vụ - Lớp 3 112 2384800
14 Sách Nghiệp Vụ - Lớp 2 114 2003800
15 Sách Nghiệp Vụ - Lớp 4 136 2657000
16 Sách Nghiệp Vụ - Lớp 5 140 3576900
17 Sách Giáo Khoa - Lớp 2 141 747500
18 Sách Giáo Khoa - Lớp 3 159 1571800
19 Sách Nghiệp Vụ - Lớp 1 161 4187500
20 Sách Tham Khảo - Lớp 5 176 3258900
21 Sách Tham Khảo - Lớp 4 185 3441000
22 Sách Giáo Khoa - Lớp 1 212 1260900
23 Sách Tham Khảo - Lớp 3 213 3599800
24 Sách Giáo Khoa - Lớp 5 284 2432000
25 Sách Giáo Khoa - Lớp 4 402 2926500
26 Sách Tham Khảo Chung 532 30065300
27 Sách Giáo Dục Đạo Đức 742 14438900
 
TỔNG
4369
90481413