PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CẨM GIÀNG
TRƯỜNG TIỂU HỌC CẨM GIÀNG
MÀN HÌNH CHI TIẾT CỦA ẤN PHẨM
Số cá biệt 
ID23928
Số chứng từ 
Số sổ tổng quát 
Tên ấn phẩmHoạt động trải nghiệm 1 - Cánh Diều
Tác giả  
Các tác giả khác  
Nhà xuất bản 
Nơi xuất bản 
Năm xuất bản 
Lần xuất bản 
Chủng loạiSách Nghiệp Vụ - Lớp 1
Kí hiệu chủng loại 
Phân loại 
Môn loại 
Trợ kí hiệu 
Ngôn ngữ ấn phẩm 
Giá tiền30000
Nguồn cung cấp ấn phẩm 
Số trang 
Khổ sách 
Tùng thư 
Phụ chú 
Nội dung tóm tắt 
Đã có người mượn+
Đã có người đkí mượn 
Đăng kí trả