PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CẨM GIÀNG
TRƯỜNG TIỂU HỌC KIM GIANG
DANH SÁCH HỌC SINH ĐẠT THÀNH TÍCH XUẤT SẮC