PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CẨM GIÀNG
TRƯỜNG TIỂU HỌC KIM GIANG
MÀN HÌNH PHÂN CÔNG DẠY
Năm học: Môn:
Xem theo môn Xem theo lớp Xem theo giáo viên
STTMôn họcLớpGiáo viên dạy
1Tiếng Việt1APhạm Thị Huệ
2Tiếng Việt1BLê Thị Nhài
3Tiếng Việt1CNguyễn Thị Hoài
4Tiếng Việt2ANguyễn Thị Nữ
5Tiếng Việt2BĐoàn Thị Bình
6Tiếng Việt2CVũ Lệnh Tiếp
7Tiếng Việt2DVũ Thị Linh
8Tiếng Việt3ANguyễn Văn Công
9Tiếng Việt3BDương Thị Huệ
10Tiếng Việt4ANguyễn Thị Hoán
11Tiếng Việt4BNguyễn Thị Ngần
12Tiếng Việt4CBùi Đình Định
13Tiếng Việt5APhạm Thị Thùy Ninh
14Tiếng Việt5BNguyễn Thị Thanh Nga
15Tiếng Việt5CNguyễn Thị Ngân