PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CẨM GIÀNG
TRƯỜNG TIỂU HỌC CẨM GIÀNG
PHÂN CÔNG CHỦ NHIỆM VÀ GIẢNG DẠY HỌC KÌ I
Chọn năm học :  
Học kì 2
STTHọ và tênTên lớp
1Phạm Thị Thanh Hoa1A
2Lê Thị Hậu1B
3Nguyễn Thị Mai2A
4Nguyễn Thị Mai An2B
5Vũ Thị Hồng Sâm3A
6Phạm Thị Thu Hoài3B
7Nguyễn Thị Bích4A
8Trần Thuỳ Linh4B
9Nguyễn Hữu Dũng5A
10Phạm Thị Thêm5B