PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CẨM GIÀNG
TRƯỜNG TIỂU HỌC KIM GIANG
ĐỀ TRẮC NGHIỆM ONLINE
 
Chú ý: Học sinh tham gia tự nguyện, không bắt buộc phải tham gia!
 
 
Trưởng ban biên tập: Lê Huy Lượng - Hiệu trưởng
Địa chỉ: Xã Kim Giang- Huyện Cẩm Giàng - Tỉnh Hải Dương - Điện thoại 03203789161
Web: thkimgiang.camgiang.edu.vn - Email:letuanlamkg@gmail.com
Đăng nhập